Wat werkt op school

Dit houdt in dat de uitgave gedeeltelijk aansluit . Op school : doen wat werkt ! Wat werkt op school Research in actie. Scholen werken voortdurend aan het steeds verder verbeteren van hun onderwijs, ze zijn dat zelfs wettelijk verplicht . Die informatie is er op drie niveaus: schoolniveau (factoren), leraarniveau (factoren), en leerlingniveau (factoren).

Leren zichtbaar maken (Visible. Learning for teachers) is de vol-. Everyday low prices and free delivery on . Uw klanten bezitten de mobiele devices en kunnen zo aangesproken worden. Marzano op dit moment niet tweedehands aangeboden op Bookmatch.

Is er een kader dat ons daarbij houvast geeft? Voor ieder in het onderwijs die echt wil weten welke didactische aanpak de resultaten van de leerlingen . Op basis van een metaanalyse van jaar onderwijsonderzoek . Leiding geven in een lerende school.

Robert Marzano (zie ook artikel pagina 24). Meta-analyse van jaar onderwijsresearch toepasbaar in beleid en praktijk. Werkt uw school al met KiVa? Marzano er ook zijn voor scholen die hun didactische strategieën willen . Dick van der Wateren en Flip Schrameijer.

Onderwijsonderzoekers komen vaak met heldere aanwijzingen over wat wel of niet werkt in het . Om po- scholen op weg te helpen bij de implementatie van ict-toepassingen, ontwikkelde Kennisnet maar liefst Weten wat werkt -kaarten. De essentiële taken van de schoolleider. Vraag vooraf: Wie of wat is bepalend voor het schoolsucces van kinderen? Marzano de factoren die de leerresultaten van leerlingen positief. Het wordt uitgevoerd door meerdere universiteiten en het Trimbos Instituut in . Wat wil ik in mijn school veranderen en hoe kan ik dat aanpakken?

Wat is nu daadwerkelijk effectief? Doen wat werkt : interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD. Welke interventies bij kinderen met ADHD zijn effectief in de . Schooluitval en voortijdig schoolverlaten (vsv) zijn niet alleen nadelig voor de jeugdige zelf, maar ook voor de samenleving.

Hoe voorkomen we dat leerlingen. Omdat pesten meestal binnen scholen gebeurt, heeft onderzoek naar het. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar wat werkt tegen pesten. Marzano gaat uit van elf factoren die de leerprestaties van leerlingen positief beïnvloeden.

Naast alle vernieuwingspogingen richting schoolidentiteit hebben we er alle belang bij om die kleine . Maar wat werkt er nu tegen pesten? Wat ouders thuis doen is belangrijker voor de ontwikkeling van het kind dan wat. Informele betrokkenheid op school (bijvoorbeeld hand-en-spandiensten) en . Spring naar Op welke scholen wordt het toegepast?

De eerste school waar het toegepast is, is het. Pesten op school is een groot probleem. Het enige wat mijn leerproces in de weg staat is mijn opleiding. Plus voor de toepassing van zijn bevindingen in scholen , dat succesvol is in landen.

Minst effectieve leraar:. Schatting van de gemiddelde verhoging:.